Общинският съветник от ГЕРБ Димитринка Буланова ще има приемен ден с
граждани на 14 март, четвъртък, от 16.00 до 17.00 ч. в централата на
партията в Бургас (ул. „Конт Андрованти” 5).

Димитринка Буланова е член на две постоянни комисии – по международно
сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации и по
транспорт и морско дело.

Общинският съветник участва и в Комисия за провеждане на търгове,
конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти,
както и в Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, където е председател.
Димитринка Буланова участва още и в Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата
за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

За традиционната приемна на общинските съветници от ГЕРБ записвания се
правят на място в офиса на партията или на телефон 056 81 90 40.