Павилиони, сергии, кабини и всички преместваеми обекти вече ще трябва да отговорят на конкретни изисквания, а контролът върху тях ще се осъществява и от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Това записаха депутатите на второ четене в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предложението идва от НФСБ с мотива, че досега за преместваемите обекти не е имало никакви изисквания, което пък криело рискове от инциденти заради паянтовите постройки. От ДПС пък остро възразиха срещу промените, тъй като според тях с новите текстове ще се натоварят гражданите, занимаващи се с дребен бизнес.

С поправките се дава по-конкретна дефиниция за преместваемите обекти. За поставянето им ще се издава разрешение въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта.

В курортите и по плажовете се дават правомощия ДНСК да се разпорежда с премахването на преместваемите обекти, когато не отговарят на изискванията.

Преместваемите обекти ще бъдат премахвани и когато са захранени с вода, а не са включени в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води.

"Никакви изисквания нямаше към тези постройки. Има случаи, при които тези преместваеми обекти, които не са подложени на никаква експертиза, са направени от подръчни материали. Когато духне вятър, постройката може да се разпадне и да нарани човек или да увреди превозно средство", коментира по време на дебата Валери Симеонов.

Рамадан Аталай от ДПС пък контрира, че ако днес проблемът на България са бараките, значи сме много напред.

С други поправки в ЗУТ пък се предвижда строители, които не са вписани в регистъра на браншовата камара, да могат да изграждат само жилищни и вилни сгради до 100 квадратни метра.