Акция “Колан” стартира Пътна полиция от днес. Засилени проверки за обезопасителни средства ще има до 17 март – неделя. На фокус са и шофьори, и пътници.

Акцията се осъществява по линията на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция - TISPOL, във всички страни членки на организацията.

Ще се следи и за ползването на каски от водачите и пътниците на мотоциклети и на обезопасителни столчета в колите при превозването на деца.

По данни на TISPOL неизползването на обезопасителни средства значително увеличава риска от смърт или траен травматизъм.