МОСВ призовава за внимание с паленето на огньове на християнския празник Сирни Заговезни.

Тази година той се чества на 10 март, затова министерството и Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) в страната напомнят, че нерегламентираното изгаряне на отпадъци е нарушение на закона.

Забранено е да се изгарят автомобилни гуми, масла и други лесно запалими материали.

МОСВ напомня на кметовете на общини и кметства да предприемат необходимите мерки за предотвратяване изгарянето на гуми и други отпадъци при отбелязване на празника.

Според разпоредбите на ЗУО глобите за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци са от 2000 до 5000 лв., а за маловажни случаи се налагат глоби на място в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш.

За неупражнен контрол от страна на кметовете глобата е от 1400 до 4000 лева.

Забранява се паленето на огън в близост до сгради и постройки

От МОСВ напомнят също и за опасността от възникване на пожари в защитените територии.

Затова съветват да не се пали огън извън определените и обозначени за това места. Не трябва да се горят също сухи треви и растителни отпадъци.