След успешно проведена ваксинация се образуват IgG антитела, които са защитни и при среща с вируса не настъпва инфекция или то тя е значително по-лека. Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага на пациентите и медицинските специалисти серологична диагностика за доказване на IgG антитела по метода ЕЛАЙЗА на трите вида инфекции, както поединично, така и за трите едновременно с една кръвна проба. Това е насочено към всички възрастови групи, независимо от периода, в който е поставена ваксината.

При настъпване на заболяване от морбили, паротит, рубеола диагнозата се поставя от лекарите педиатри и терапевти по клинични симптоми. Често се наблюдават нетипични форми. Има много заболявания, които имат сходен обрив - рубеола морбилоза, скарлатина, инфекциозна еритема, адено вируси, коксаки вируси, медикаментозин алергичен обрив, както и състояния със засягане на жлезните структури - сиалоаденит, орхит. В такива случаи диагнозата се подпомага с изследвания за морбили, паротит, рубеола. В началото на заболяванията се появяват специфични антитела IgM, IgA, IgG, които обуславят имунният отговор. Първите два изчезват в продължение на около два месеца, а последните остават трайни и пожизнено.

„В такива случаи се извършва лабораторна серологична диагностика за доказване на специфичните антитела IgM и Ig G по метода ELISA. Наличието на IgM антитела е показател на прясна инфекция, а в някои случаи и за реинфекция - когато се установи, че са бързопреходни. Серумните проби се вземат между 5-я и 30-я ден. Доказването на IgG антителата, след 14-я ден от началото на заболяването е показател за преминаваща инфекция”, обяснява д-р Татяна Николова – вирусолог.

Снимка: интернет