Обитателите на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в село Русокастро се включиха в каузата на Голямото сърце на Камено. Заедно със служители на дома и директорът Любчо Марков, те посетиха общинския център с пълни бутилки с пластмасови капачки. Те дадоха своя принос в еко инициативата на Общината „Да напълним голямото сърце на Камено“. За целта е поставена метална конструкция във формата на голямо метално сърце, където жителите на общината ще могат да предават различни пластмасови отпадъци. Събраните капачки са предавани за рециклиране, а със събраните средства ще бъдат подпомагани различни социални дейности и каузи.

Първата кауза на Камено е със събраните средства да бъде подпомогнато лечението на тяхна съгражданка, която страда от тежка болест.