Правителството прие днес промени в Кодекса за застраховането, които предвиждат увеличение на минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Сумата от 10 млн. за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт се увеличава на 10,42 млн. лв., а досегашният размер от 2 млн. лв. за вреди, причинени на имущество, да се увеличи на 2,1 млн. лв.

Застрахователна сума е договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования. /bnr.bg