Кметът на Бургас Димитър Николов отправя поздрав и послание към своите съграждани по повод Деня на Съединението. В него се казва:

"Уважаеми съграждани, на днешния ден отбелязваме една от най-светлите дати в новата българска история.

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е акт, който показва решителността на българския народ да следва своята кауза - обединение на всички земи, в които живее българско население. Кауза, на която посветиха живота си хиляди духовници, просветители и революционери по време на Възраждането и годините след Освобождението.

На 6 септември 1885 година нашите предци написаха една от най-силните страници от историята на новата българска държава. В нейните редове се съдържа голямата мъдрост, че единният народ не може да бъде сломен от нито една велика сила, когато е решен с цената на всичко да се бори за своя идеал.

Нека на днешния ден да си спомним за дейците, които подготвиха Съединението с решителност, мъдрост и себеотрицание. Да почетем героите от Сръбско - българската война, които достойно защитиха обединена България и правото на народа ни да живее свободно.

Най-важният урок от това историческо събитие е да бъдем единни както в добрите, така и в трудните моменти. Да сме сплотени като общество и да отстояваме интересите на България така, като го направиха нашите предци на 6 септември 1885 година.

Честит празник!"