Специализирани полицейски операции, които се провеждат на територията на цялата страна в различно време на денонощието, дават добър резултат, отчете главният секретар на МВР Младен Маринов при посещението си в Нови пазар. Той пристигна в града заедно с премиера Бойко Борисов, за да види как са ремонтирани сградите на полицейското управление и местната пожарна служба. "Целта (бел.ред. на тези акции) е да се повиши функционалността на полицейските сили и да се използва целенасочено към определен вид престъпления съобразно оперативната обстановка във всяко населено място - някъде има селскостопански райони, на друго място има гористи масиви, които са обект на престъпления. В момента голям ресурс се ползва за морските курорти", обясни той. По думите му добър е ефектът им и по линия на пътната безопасност. "Впечатление прави, чеадминистративно-наказателната дейност е завишена в пъти в сравнение с предишен период. Все по-често колегите се натъкват на управление на моторно превозно средство след употреба на наркотици и алкохол. Въпреки това продължават пътно-транспортните произшествия", акцентира Младен Маринов. "Като статистика мога да кажа, че към момента имаме намаление на убитите в сравнение с период на миналата година - 43 човека по-малко. Всеки един човешки живот е изключително ценен. Същата е статистиката и при ранените, и при броя на пътно-транспортните произшествия, но това е един показател, по който трябва ежедневно да се работи“, изтъкна още главният секретар.