Парламентарната група на ГЕРБ подкрепя внесения в Народното събрание законопроект за изменение на Закона за опазване на околната среда в частта за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса – съкращаване на срокове, регламентиране на обмяната на информация по служебен път и обединяване на процедури. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева от трибуната на Народното събрание по повод приетите на първо гласуване в зала промени в закона.

С промените се урежда възможността за обединена процедура при инвестиционно предложение, подлежащо на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), комплексно разрешително и доклад за безопасност, коментира бургаският депутат. Така срокът за отделно изпълнение на процедурите, който в момента може да надхвърли 2 години, ще се съкрати от два до три пъти.

Между първо и второ четене на промените в Закона за опазване на околната среда парламентарната група на ГЕРБ ще внесе предложение да отпадната текстовете в преходните и заключителните разпоредби, свързани със Закона за водите и санитарно-охранителните зони на питейните водоизточници. „Смятаме, че те трябва да бъдат подложени на широко обществено обсъждане и консултации с всички заинтересовани страни. Питейната вода е стратегически ресурс и трябва да има пълни гаранции, че ще бъдат максимално защитени важните за всички ни водоизточници“, подчерта председателят на парламентарната екокомисия.

Ивелина Василева предложи удължаване на срока за внасяне на предложения между първо и второ гласуване на законопроекта до максималния възможен, което беше прието днес на пленарното заседание. Ще бъде сформирана и работна група по законопроекта.