Община Камено е подала искане до Комисията по бедствия и аварии за 11 млн. лева, с които да аварийно-възстановителни работи по щетите, нанесени от наводненията през последните месеци, съобщи кметът на общинта Жельо Вардунски. Парите са необходими, за да бъдат закрепени всички направени временни съоръжения, за да не рухнат отново. Отделно, общинска администрация подготвя проект, с който да кандидатства за играждането на система за наблюдение на реки, дерета и язовири.

С пълно мнозинство днес на своя сесия местният парламент прие Общината да кандидатства по проекта, който е общ с Горско стопанство Одрин, Турция – „Заедно срещу бедствията“ по Програма ИНТЕРРЕГ за Трансгранично сътрудничество между България- Турция 2014-2020. Целта е „Предотвратяване и смекчаване последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния регион“. По този начин общината ще може да постави система за видеонаблюдение в най-засегнатите при наводнения райони и да следи нивата на река Русокастренска, както и състоянията на деретата. Система за ранно предупреждаване е крайно необходима на общината предвид бедствието от 25 октомври м.г. и тежките ситуации след проливните дъждове през март т.г., мотвират се от администрацията.

„След последните дъждове, земеделските стопани на територията на общиата имат много залети площи. Днес започнахме ремонт на моста между Полски извор и Черни връх, пътят беше затворен. Предвидили сме обходен маршрут за населението и за автобусите от и за Бургас. Имаме компроментиран мост в село Черни връх и в село Полски извор. Двата временнни моста, които направихме, също са на ръба. Защото в последно време почвата беше толкова напоена, че дори и малко дъжд да падне и всичко влизаше по деретата и заливаше площи. Кандидатствали сме за средства за неотложно-аварийно възстановителни работи, които сме извършили, те са за 2 млн. 200 хил. лева. В момента са преведени 1,2 млн. лева. Очакваме още 1 млн., за да се разплатим по тези неотложни дейности. Имаме пуснати пред Комисията по бедствия и аварии и още едно искане – за аварийно-възстановителни работи. То е за около 11 млн. лева. Не знаем кога ще се задвижи процедурата, дали ще бъдем одобрени. Според мен държавата трябва да действа малко по-бързо, защото виждате, че това, което направихме по неотложните мерки, ако не се укрепи и не се направи, ще се разруши отново. А ние нямаме средства за финансиране. 11 млн. лева е целият бюджет на Общината за 1 година. Така че приканвам да се действа по-експедитивно.“, каза кметът Жельо Вардунски.

Общината започва ремонт на разрушения сега мост, който ще финансира със собствени средства, които се очаква да бъдат между 30 и 50 хил. лева.

„След последните дъждове има залети изби, помещения, които са складови и не са обитаеми. Постоянно отводняваме. Всички кметове подават информация и искат да сме на място“, каза още Вардунски.