Родители на ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Бургас преди минути изпратиха до Министерството на образованието подписка, подкрепена от 676 души. С нея бургаските родители се обявяват против редуцирането на броя на приетите деца.

„Не знаем какво е намерението на Министерството на образованието, но виждаме че има намерение да се съкрати една паралелка или да се съкрати броят на учениците в паралелките от VIII клас. С петицията искаме да покажем на МОН, че не желаем броят на децата да бъде съкратен”, каза Петя Христева – родител на ученик.

Според родителите, ако една паралелка отпадне - от 4 паралелки с математика в V клас, приемът в VIII клас ще става в 3 паралелки, което автоматично редуцира броя на децата, желаещи да продължат да учат там. Ако пък не се закрива паралелка, а само се намали броят на децата в тях, отново се губи един випуск.

„Не приемаме политиката на Министерството на образованието за увеличаване на приема в професионалните гимназии за сметка на профилираните и категорично възразяваме срещу решението на РУО и Община Бургас през учебната 2018/2019г. да бъде съкратен с една пралалека приемът в VIII клас в ППМГ „Академик Никола Обрешков” – Бургас”, пише в подписката.

„Ние искаме да ни бъде обърнато внимание и не само на гимназията в Бургас, но и на всички Математически гимназии в страната. Има подобни петиции и в други градове. Нашите мотиви са, че приемът в професионалните гимназии не бива да се увеличава за сметка на профилираните. Двете са несравними. Децата, които учат в подобни на нашите гимназии, никога няма да станат стругари и професионални работници и обратното”, заяви Светлана Добрева-Желева, която е родител на ученик от ППМГ.

Бургаските родители добавиха още, че не са съгласни с мотивите на МОН, че намаляването на приема се дължи на демографския спад в страната и в областта.

„Приложили сме справки, че деца за паралелките има достатъчно, защото точно от набор 2004 броят на родените деца се увеличава”, добави майката.

Подписката трябва да пристигне в МОН точно преди да бъде взето решението за съдбата на Математическите гимназии.