Окръжната прокуратура в Пазарджик информира, че питбулът, които уби 3-годишно дете, се отглежда от Сдружение с нестопанска цел "ВОТАН- нов живот за питбула". Повод за съобщението на прокуратурата са многото получени молби на заинтересовани и проявили гражданска позиция хора за съдбата на кучето.

Законът задължава в подобни случаи кучето да се отнема от собственика и да бъде поставено в среда, отговаряща на нормите и условията за неговото социализиране за недопускане на други трагични инциденти.

Експертите са препоръчали предаване на кучето на Сдружение с нестопанска цел "ВОТАН- нов живот за питбула".

Проведена проверка е установила, че след трагичния инцидент, кучето е останало в дома, в който е било отглеждано в село Мокрище. Била му е наложена 14-дневна карантина от Областната дирекция по безопасност на храните - Пазарджик. Животното е било обект на Етологична експертиза за проявена високостепенна агресия.

За прецизност на изследването, кучето е останало в същата среда, в която е било отглеждано. Двамата експерти, които извършват Етологичната експертиза, са дали препоръка за стопанисването на кучето и по-точно кога, как и къде да бъде преместено и отглеждано, според правилата на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

На 12 февруари 2018 г. кучето е било предадено от собствениците в РУ на МВР-Пазарджик, който от своя страна, с протокол за отговорно пазене, е предал кучето на представител на Сдружението.