В Приморско стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси

Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско Ви уведомява, че от 16.01.2018г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година. Непроменени остават крайните срокове за плащане на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства в пълен размер до 30 април се прави отстъпка от 5%.

Внасянето на местните налози може да се извърши на касите на Дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско и кметствата на съставните селища.

Плащания могат да се извършват и чрез касите на „Български пощи”, „ ИЗИПЕЙ” АД или по банков път по сметка на Община Приморско

Общинска банка– гр.Приморско

BIC на банката SOMBBGSF

IBAN BG54SOMB91308462051144

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 – Данък върху недвижимия имот и лихви данък недвижими имоти

44 22 00 – Данък върху наследствата

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви данък върху превозните средства

44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви такса битови отпадъци

44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

44 28 00 – Туристически данък

44 34 00 – Други данъци и лихви други данъци

44 65 00 – Глоби

44 80 07 – Такса административни услуги

За дължимите данъци и такса битови отпадъци за 2018 г. и неплатените задължения за минали години собствениците ще получат съобщения. Заплащането на задълженията може да се извършва в касовия салон по ЕГН и Булстат, без да се представя съобщение.

Проверка на задълженията за данъци и такса битови отпадъци на граждани и фирми може да се извършва и в сайта на Община Приморско.

За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП, частни и държавни съдебни изпълнители.

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Вишка се обърна в ж.к. „Славейков”

Автокасапница в Айтос

Трагедията на пътя край Созопол