Жителите на Банево настояват местността „Лозята” в квартала да бъде преименувана на „Витоша”-като емблематичния софийски булевард. Предложението вече е внесено за обсъждане в общинския съвет в Бургас.

Мотивите- улицата се намира в нова устройствена зона в югозападната част на квартала, а в района вече има има заявени инвестиционни намерения. Към момента на улицата има изградени две жилищни сгради с млади новодомци, именно от които тръгва инициативата. „По този начин ще се спомогне за коректна регистрация на гражданите. В момента, липсата на административен адрес създава на живеещите проблеми, свързани с подмяната на лични документи, ползването на учебни заведения, обществен транспорт и др.”, се посочва в докладната, внесена от председателя на постоянната комисия по

култура и читалищна дейност Веселин Пренеров. „В кв. Банево има улици, именувани на българските планини Рила, Пирин, Средна Гора и Стара Планина. Естествена последователност е улицата в съседство да импонира на останалите, които са в близост и затова да бъде кръстена с името на друга красива планина в България, а именно „Витоша“”, пише още в предложението. То ще бъде гласувано на следващата сесия на общинския съвет в Бургас.