Както вече съобщихме два бургаски сайта – БургасИНФО и БургасНюз, бяха осъдени от съдията от Районен съд-Бургас Калин Кунчев по дела, заведени от бивш герой от криминалните хроники. Спазввали сме и винаги ще спазваме правото на всяка страна да изрази официална позиция, затова публикуваме и дословно прессъобщението, разпратено по електронните пощи днес, неделя, от Районен съд-Бургас.

Уважаеми журналисти, във връзка с повишения интерес по отношение на две решения на Районен съд – Бургас, по дела с бургаски медии, Ви предоставяме мотивите на съда за взетите решения. Съдът винаги е разчитал на Вашата професионална обективност при отразяване на делата и съдебните актове, независимо от професионалната ориентация на страните, поради което и в този случай се надяваме, че ще успеете безпристрастно да информирате обществото. Съвсем накратко искаме да акцентираме на част от мотивите, които съдът е взел предвид, за да постанови съдебните си актове.

С решение от 11.01.2018 г., Бургаският районен съд е осъдил бургаски сайт да заплати на Петър Н. сумата от 2 000 лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди от публикация от 13.03.2012 г., в интернет-страницата на медията, със заглавие „Биячите от „Джубокс“ остават в ареста“. Съдът е отхвърлил като неоснователна предявената от ищеца претенция за сумата над 2000лв. до предявения размер от 20 000 лева.

От правна страна, след установяване на фактите по делото, съдът е съобразил предпоставките на чл. 45, ал. 1 от ЗЗД, съгласно която всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. По делото безспорно е установено, че на сайта на медията е бил публикуван процесния материал и това не се оспорва от страните, в който са интерпретирани прессъобщенията на Районна прокуратура – Бургас и на ОД на МВР – Бургас.

Съдът е приел, че съдържанието на процесната публикация внушава, че ищецът е осъществил в действителност побоя над охранителя, като за разлика от прессъобщението на ОД на МВР, в което е посочен с инициалите си, за да не бъде разпознаваем, в публикацията той е индивидуализиран с трите си имена, неправомерно са разгласени данни за полицейски регистрации, нарече е „побойник“ и „бияч“. Според съда е налице нарушение на чл. I, т.1.14 от Етичния кодекс на медиите, съгласно който медиите са длъжни да съблюдават презумпцията за невинност, прокламирана в разпоредбите на чл. 6, т. 2 от ЕКЗПЧОС, чл. 31, ал. 3 от КРБ и чл. 16 от НПК, и да се въздържат от квалификации спрямо отделни лица, обвиняеми или подсъдими, преди произнасянето на съда с влязъл в сила акт. Социалната функция на медиите е да информират обективно обществото за протичащите в него процеси, в съответствие с разпоредбите на чл. 39 – 41 от КРБ.

В своето решение, съдът е взел предвид, че използваният спрямо ищеца израз „бияч/ите от Джубокс“, от една страна съдържа клеветническо твърдение (неистинско позорно обстоятелство), от друга –с оглед на негативния смисъл, който се влага при употребата на тази дума, включително в публикации на медиите – „побойник“, „скандалджия“, „хулиган“, са засегнати честта и личното достойнство на ищеца. Предходните осъждания на последния – независимо за какви престъпления са без значение реабилитиран ли е бил или не той към този момент за тях, съдът е намерил че не влияят при формиране на направените изводи, както и не се установява по делото, че публикацията е повлияла на здравословното състояние на ищеца, последвали са проблеми със завършване на образованието му.

В другото свое решение, от 11.01.2018 г., съдът е приел, че съгласно разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД, справедливото обезщетение, което ответникът – друга бургаска медия следва да заплати на същия ищец за причинените му неимуществени вреди е в размер на 500 лв. При определянето й съдът е взел предвид характера на деликта и интензитета на констатираните негативни душевни преживявания. Съдът е отхвърлил като неоснователна предявената от ищеца претенция над 500лв. до 15 000 лева. Съдът е взел предвид, че в процесната публикация ищецът не е обозначен с имената си, а само с инициалите „П.Н.“, но с оглед на изложени в материала обстоятелства, както за него, така и за негови близки – сестра и майка, не е било трудно да бъде разпознат. В публикацията, ищецът е наречен в заглавието й – „бияч“, като по този начин е приписано престъпление, което не е извършил – оправдан е по повдигнатото му обвинение с влязла в сила присъда, отново недопустимо е нарушена презумпцията за невинност, която медиите са длъжни да съблюдават, като недопускат клеветнически и обидни квалификации по отношение на членовете на обществото, което те са призвани обективно и безпристрастно да информират.

В този свой акт, съдът е взел предвид обстоятелството, че процесната публикация е премахната от интернет-страницата на ответника.

Двете решения на Районен съд – Бургас подлежат на обжалване пред Окръжен съд – Бургас.

Подробно за постановените решения на Районен съд – Бургас, може да се информирате от:

http://212.122.172.41:8888/LegalActs/2018/G/01.01-15/01634517_620c1317.htm

http://212.122.172.41:8888/LegalActs/2018/G/01.01-15/01634517_621c1317.htm

Б. ред. БургасИНФО ще продължи да информира за развитието на темата, благодарим на всички колеги и представители на обществени и неправителствени организации за изразената през последните дни подкрепа.