Бургаският апелативен съд измени първоинстанционната присъда на 19 - годишният Петър Русев и намали наказанието му за опит за убийство на ученика Борис от шест на четири години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим.

Престъплението беше извършено в Китен и предизвика огромна обществена реакция по-миналото лято. На 08.07.2016 г. около 03:00 ч. на ул. „Атлиман“. Петър е направил опит умишлено да умъртви Борис Минчев, чрез нанасяне на множество порезно-прободни наранявания с нож по тялото и главата. Престъплението е останало недовършено поради намесата на екип на Спешна помощ, които са спасили раненото момче.

Окръжен съд -Бургас е наложил наказание от шест години лишаване от свобода и е постановил Петър Русев да заплати разходите за лечението на Борис Минчев и обезщетение за неимуществени вреди в размер на 40000 лв. На първа инстанция делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие. Петър е направил самопризнания, които се подкрепят от събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства. По този ред на съдебното следствие определеното наказание от девет години се редуцира с една трета.

Апелативният съд е намерил произнесената присъда за правилна и законосъобразна. Доказано е, че действията на Петър представляват довършен опит към умишлено убийство, като не са настъпили предвидените в закона и исканите от дееца общественоопасни последици на убийството, въпреки че той е направил всичко обективно необходимо за това. По време на извършване на престъплението Петър е бил непълнолетен, навършил 16 години, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си и поради това може да носи наказателна отговорност.

При определяне размера на наказанието окръжният съд е нарушил законовата разпоредба, която предвижда за непълнолетните, навършили 16 години, за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода над десет години, лишаване от свобода от две до осем години. Наказанието от девет години лишаване от свобода надвишава максималния законов предел на санкцията, който е осем години лишаване от свобода. В случая втората инстанция следва задължително да коригира присъдата в частта й за наложеното наказание, като намали размера на същото, посочват апелативните съдии.

Становището на въззивния състав е, че за извършеното от навършилия 16 години Петър Русев престъпление по чл.115 вр. чл.18, ал.1 от НК следва да му се определи наказание при превес на отегчаващи вината обстоятелства, в размер на шест години лишаване от свобода, което да се намали с една трета, или наложеното наказание е лишаване от свобода в размер на четири години.

Такова по вид и размер наказание втората инстанция намира за правилно определено и справедливо.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протест пред ВКС.