Всеки месец 86 майки изоставят децата си на грижите на държавата, показват данни на Агенция за социално подпомагане (АСП). Според статистиката от началото на 2017 година до 1 декември в страната са изоставени 950 деца, което е приблизително същият брой спрямо 2016 г.

Практиката на социалните работници показва, че най-честите причини майките да изоставят децата си са липсата на пари или нежеланието да се грижат за тях.

„Имахме случай, в който момиче на 17 години от сравнително заможно семейство, което й беше поставило ултиматум – или да изостави бебето си, или да напусне дома си", разказаха социални служители, цитирани от "Монитор".

Те оказали на момичето психологическа подкрепа и му осигурили временен подслон в звено „Майка и бебе“.

През миналата година социалните са спасили от изоставяне 2057 българчета. Това са случаите, при които служителите от отдел „Закрила на детето“ насочват майките към различни социални услуги като защитени жилища, звена „Майка и бебе“ и дневни центрове. Там жените получават покрив, храна и дрехи. В случай, че спасените от изоставяне деца са във възраст за посещение на ясла и градина, то социалните подпомагат настаняването му в съответното заведение.

„На майката помагаме да си намери работа, за да може да се подпомогне адаптацията й в нормална среда“, твърдят социални работници.

От Агенцията отчитат, че с всяка изминала година броят на успешните случаи на превенция от изоставяне нараства. През 2012 г. социалните са работили с 4332 жени, желаещи да оставят децата си на грижите на държавата. При половината от тях превенцията не е проработила и те са изоставили рожбите си.

Същевременно за 11-те месеца на 2017 г. експертите са успели да реинтегрират 595 деца при родните им майки или баби. За сравнение - през 2012 г. броят им е бил около 300.