"Бюро по труда" в Бургас дава възможност на младите хора, които искат да работят през лятната ваканция в Германия да проучат възможностите, които дава Дирекцията. Набирането на кандидатите вече започна.

Желаещите обаче трябва да отговарят на следните условия: Да са на възраст от 18 до 35 години; да са студенти в редовна форма на обучение; да не са последен курс на семестриално обучение; да имат основни познания по немски език (най-малко 3 години занимания по немски език); да са готови да работят най-малко 2 месеца в Германия. Срокът за кандидатстване е до 23 януари 2018 година, включително.

Документи за кандидатстване са заявление (свободен текст) на български език, уверение от висшето учебно заведение, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение всеки одобрен студент трябва да представи и 2 броя оригинално попълнени заявления със снимка/ паспортен формат и 1 брой копие / немски образец/ и 1 брой оригинално попълнено уверение и 1 брой копие /немски образец/.

За по-подробна информация можете да се обърнете към служителите Найденова и Величкова в Бюрото, на телефон 056 /813938.