В Областна администрация Бургас се проведе втора среща с регионалните стейкхолдъри по проект „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики“ (RUMORE).

Срещата беше открита от проф. д-р Севдалина Турманова, ръководител на екипа. Турманова поздрави присъстващите и представи накратко изпълнените до момента дейности по проекта, както и предстоящите задачи.

Срещата продължи с презентация от страна на Сдружение с нестопанска цел „ Експертна подкрепа, което представи добрите практики от страните-партньори по инициативата.

С изложение по темите на срещата се включийа Проф. Д-р Цонка Годжевъргова - Лаборатория „Булуритест“ и Петко Георгиев – ICT клъстер Бургас. Представени бяха също така Бюро за научно обслужване и маркетинг към Институт по земеделие Карнобат и Лаборатория за неорганични соли, Институт по обща и неорганична химия, БАН.

Сред присъстващите бяха представители на научните среди (БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет), на общините от област Бургас, както и на регионалните стейкхолдъри - „Победа“ АД, Сдружение „Странджански манов мед“, Черноморски солници, Пчеларска ферма „Зелените хълмове“ и др.

В края на срещата се проведе дискусия относно трансфера на иновации от града към селото и възможностите за подкрепа на регионалните стейкхолдъри.

Събитието се изпълнява в рамките на проект „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики“ (RUMORE), реализиран с подкрепата на Програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020 г.