Областно пътно управление Бургас обяви търг за изграждане на крайпътен "зелен пояс" за снегозащите на АМ "Тракия" в участъка от км 329.250 до км 329.600/ляво – опитен участък с дължина 350 метра.

Протоколът на комисията е от 9 октомври. Предстои вземане на решение кой ще извърши залесяване на тази част от крайпътната зона при Бургас от АМ "Тракия", при която има най-много снегонавявания през зимата.

В края на септември във времето за парламентарния контрол министърат на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков заяви, че пилотно ще бъдат засадени 3-метрови дървета против снегонавявания около "лятната магистрала" край Карнобат в участък от около 500 м. Той обеща засаждането да стане до края на октомври.

Наименованието "лятната магистрала" вече напусна територията на Бургаска област и от диалектна форма стана официален термин за АМ "Тракия" при Карнобат.