Главният специалист в почивната база на Министерството на отбраната в Сарафово – хотел „Сарафово-МО“, Красимир Колев, е възстановен от месеци на държавната работа, но продължава да върти частния си бизнес, съобщиха източници, запознати с детайли със ситуацията в почивния дом. Това дразни служителите, тъй като те смятат, че случаят е явен конфликт на интереси, понеже е на държавна служба. Настроенията срещу Колев се разпалват от това, че той продължава да е управител на частни фирми, да е съдружник в тях, както и да участва в съвета на директорите или в управителния съвет на юридически лица. Колев е възстановен на държавната работа преди месеци, но това явно не пречи на фирмите му.

Запознати с вътрешните процеси в базата, позната като Военно почивен дом в Сарафово, в която почиват през лятото стотици военни със семействата си, са подготвили писмо, което е адресирано до изпълнителния директор на агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ Валери Стоянов, чието копие получхме и в нашата редакция. „Конкретните дружества, които имаме предвид са „Помо стил“ ЕООД, в което той е управител и съдружник, „Синтеко инвест“ АД, в което е член на Съвета на директорите, както и ЗК „Бата“, в която е член на Управителния съвет“, твърдят хората.

Те смятат, че това са отрицателни предпоставки за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. „През свободното си време той се занимава с частния си бизнес, като това продължава и в момента. Вярваме, че законите в тази държава са, за да се спазват и важат за всички еднакво“, коментират служители.
Готови сме да предоставим думата и на други страни по случая.