Студенти събраха стотици примери за неграмотност и ги публикуваха на сайт. Целта им е да намалят грешките в текстовете.

Студентите от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" са обединени в лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов". Техен ръководител е доц. д-р Красимира Чакърова - преподавател по Съвременен български език, информира БНР. Младите граматици обърнаха внимание и на това как социалните мрежи правят децата неграмотни.

Тези примери се публикуват, за да се вижда от широката аудитория къде най-често грешат носителите на езика, каза доц. Чакърова. В специализирания сайт на лингвистичния клуб има рубрика, наречена "Грешката е вярна".

Там публикуват снимки на билбордове, табели, които виждаме по улицата, както и публикации в интернет. Това се публикува, за да се вижда, да се знае и да се избягва в практиката.

Вижда се, че нашите млади хора имат проблеми с поставяне на препинателни знаци, с членуване, употреба на сложни думи, заяви доц. Чакърова. "Ние търсим и такива грешки, които в голяма степен са свидетелство на недостатъчно богатство на словото на даден човек, той не познава значението на думите, не познава тяхната принадлежност към конкретен стил. Получава се разностилие, това са т.нар. стилистични грешки, някои от които драстично променят смисъла на изречението. Непознаването на деепричастията много често пораждат двусмислици, обясни лингвистът.

Писането на латиница и кирилица в социалните мрежи също водят до грешки, обясни тя.

Най-често се греши при изписване на българската буква "у" се изписва като латинска, дори сме откривали "ч" като четворка и "ш" като шестица, допълни доц. Красимира Чакърова.