На 19 април от 9.30 часа в залата на Общински съвет град Камено, ще се проведе кръгла маса на тема "Противодействие на трафика на бременни жени с цел продажба на бебетата в Камено".

Кръглата маса се организира в рамките на Проект "Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в община Камено", реализиран от Сдружение "Равновесие", Бургас в партньорство със Сдружение "Верния настойник" и община Камено.

Втора година сред децата и младежите от община Камено се осъществява целенасочена дейност за създаване на негативни нагласи към продажбата на бебета - явление, с което ромската общност е печално известна.

Проведоха се обучения, специално насочени към различните възрастови групи - от децата в детската градина до младежите в училище, които да информират, променят убежденията и да създават активна позиция против трафика на бебета в ромските семейства.

По проекта се създаде и Стратегия за противодействие на трафика на бебета 2016 - 2021 г., която да превърне превенцията и координираната работа между институциите за противодействие на престъплението и защитата на жертвите в общинска политика.

В тази връзка екипът на Проекта организира заключителна кръгла маса, в която ще участват представители на общинските власти, полиция, социални служби, НПО, деца и младежи, участници в обученията по проекта.

Също на 19 април, от 11.00 часа в двора на детската градина в Камено, ще се проведе концерт на млади таланти от общината. Концертът е част от информационна кампания срещу трафика на хора.