Община Камено иска собствеността на местността Русин камък, където се намира славната крепост Русокастро. Откритията там ще дадат най-после възможността да се открие значим, не само за региона, но и за цялата ни страна исторически обект.

Кметът Жельо Вардунски ще отправи искане чрез областния управител на Бургас до Министерски съвет за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за безвъзмездно ползване на местността Русин камък, където се намира архитектурния паметник на културата – крепостта Русокастро. Целият район представлява 56 697 кв.м.. Община иска да ги стопанисва, за да предприеме действия по реставрация и социализация на обекта. По този начин администрацията ще може да кандидатства и по проекти за финансиране.

Кметът Жельо Вардунски получи пълна подкрепа от общинските съветници днес.

„Общината трябва да стопанисва целия исторически район, а целта ни е да го превърнем в атрактивна туристическа дестинация след приключване на разкопките. А за да кандидатстваме по различни европейски проекти, е необходимо именно ние да сме собствениците на 56-те дка”, каза Вардунски.

Той допълни, че Общината води сериозна кореспонденция с институциите по тази тема.

„Ние инвестираме доста средства в археология, за консервация, за надграждане. Тази крепост трябва да я управляваме, защото основните средства идват от Община Камено. С Регионален исторически музеяй работим съвместно. Досега са давани пари във фондация „Русокастрон“, която за аргеология не е отделяла пари. Ако беше давала - досега крепостта щеше да е разкрита. Няма да повтаряме тази грешка! Работим с Регионален исторически музей - това са хората, които най-качествено могат да извършат разкопките. Когато са дадени пари за нещо, когато то ви е свидно, по-добър стопанин ще бъде този“, каза кметът Жельо Вардунски, мотивирайки се защо Община Камено ще бъде най-добрият собственик.