Национално Сдружение „Младежки Глас” спечели едногодишен проект „МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Гласът на младите в гр. Бургас”.

Младите хора от цялата област ще имат възможността да получат знания по актуални теми безплатно. Центърът работи изцяло в подкрепа на младежите и ще насочи капацитета си към развиването на умения чрез консултации, обучения и информационни услуги.

"До настоящия момент сдружението осъществило три успешни МИКЦ проекта, чиито дейности са осъществени в област Бургас. С предстоящото реализиране на този проект през 2017г., с екипа на управление на проекта и специалистите, които ще бъдат включени в изпълнението на дейностите, заедно ще продължим надграждаме и утвърждаваме МИКЦ – Гласът на младите - Бургас като активен информационен – консултантски център за младите хора в град Бургас и областта. Проектът е предназначен за млади хора на възраст между 15 и 29 години - ученици и студенти" каза Камелия Димитрова, ръководител проект МИКЦ - Гласът на младите Бургас.

Проектът се изпълнява по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно - консултантски центрове (МИКЦ) и се финансира от Министерството на младежта и спорта. Изпълнението на проекта ще осъществяваме в партньорство с Община Бургас и Бюрото по труда – гр.Бургас.

По време на изпълнение на проекта ще се осъществят 12 обучения, 36 консултации индивидуални или групови, както и информационни срещи. Участниците ще работят в екип и ще повишават познанията си в една типично неформална обстановка с игри, казуси, дискусии, лекции, беседи различна обстановка, с използването на мултимедийни презентации. Предвидени са двудневни и еднодневни обучения, обучения на терен – в училища и университети.

"Дългогодишната ни работа с целевата група извежда на преден план следните теми, към който се е проявявал най – голям интерес: младежко предприемачество; професионално ориентиране; правата им на работното място; подобряване комуникативните възможности и работата в екип; психологично здраве; здравословния начин на живот; развитие на доброволчеството" споделя Камелия Димитрова.

Актуална информация за всичко предстоящо следете в официалната интернет страница на сдружението и на центъра, на страниците в социалните мрежи и медийните канали.

www.,mg2007.bg

www.facebook.com/MG2007

www.facebook.com/mikc.bg