В разбирателство и почти без дебати премина последното заседание на Общинския съвет в Царево, която беше една от малкото, в която нямаше словесни сблъсъци между опозиция и управляващи.

Местният парламент одобри кандидатстването на Общината с проектно предложение “ Изготвяне на Стратегия на МИРГ “Приморско – Созопол – Царево” 2014-2020”.

Беше гласувана и одобрена пазарната цена на книгата със заглавие “Царево”. Това е първото луксозно издание на книга за Община Царево, отпечатано в голям тираж. Автор на книгата е проф. Божидар Димитров, в нея е представена информация, свързана с археология, етнография, история, а красотата на община Царево е онагледена с богат снимков материал. Книгата ще бъде предоставена на Общински исторически музей- Царево, от където всеки желаещ ще може да я закупи на цена от 36лв.

Съветниците гласуваха също със „За“ извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев, за 2016г.

Беше прието решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016г.

На последната за годината сесия на Общински съвет Царево, кметът инж. Лапчев поздрави съветниците с предстоящото настъпване на Новата година. Той използва възможността официално да поздрави председателя на ОбС Царево- адвокат Скулиев, който на Коледа стана за трети път баща на момиченце.