Тази Коледа се оказа значително по-скъпа за всички у нас в сравнение с миналата година. Според данните на Електро-енергийния системен оператор на празничния 25 декември сме изхарчили с 8% повече ток.

Причината за този ръст е по-студеното време, обясняват експертите. Тази година посрещнахме Рождество Христово при температура по-ниска със 7-8 градуса спрямо 2015 г.

Пикът на потреблението на електроенергия е бил в 18:00 ч. Консумацията тогава достигнала близо 113 хил. мегават часа.

Оперативните данни на EVN България показват, че в периода 24 декември – 26 декември 2016 г. клиентите на дружеството са консумирали общо 90 175 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Тези стойности са по-големи от потреблението през тези три дни на 2015 г., когато са консумирани общо 73 628 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през отминалите празнични дни е регистриран на 24 декември 2016 г., когато е бил 1 652 MW (мегавата), сочат диспечерските данни на дружеството. За сравнение върховият товар за този период на 2015 г. е регистриран също на 24 декември и е бил 1 447 MW (мегавата).

EVN България напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

  • индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
  • външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%.
  • състояние на жилищната сграда/имот
  • брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището
  • налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
  • вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност и др.

Всеки клиент може периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

Специалистите в диспечерските центрове на EVN България осъществяват денонощен мониторинг на мрежата. Общо 75 дежурни екипа на EVN България са в постоянна готовност да работят при зимни условия за нормализиране на захранването в случаи на необходимост. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника.