Модернизирането и обновяването на учебната и спортната база в училищата в Бургас продължава и през следващата година. Това сподели заместник-кметът по образование Йорданка Ананиева при представяне на напредъка и предстоящите дейности по проекта "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас - I етап", ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0001-C01., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Зам.-кметът Йорданка Ананиева разказа, че до момента напълно завършени и реконструирани са дворните пространства на СУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ОУ "Елин Пелин". Сега те предоставят отлични условия за провеждане на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито с игрища за баскетбол, волейбол, футбол, площадки за фитнес на открито и лекоатлетическа писта.

Още два обекта се изпълняват в момента - реконструкция и обновяване на сградата на бившия ДДРЛГ "Ал. Г. Коджакафалията", където ще се обособи първото в България иновативно училище, разполагащо с модерен учебен корпус, спортни площадки за баскетбол, минифутбол и волейбол, и фитнес на открито др. То ще отвори врати през септември в изцяло реконструирана сграда. В училището ще бъдат приети ученици в предучилищна възраст, I клас и V клас - общ брой 148 ученици. Другият обект, който се реализира в момента е изграждане на нов корпус на ЦДГ 11 "Чайка" с нови 104 места за прием на деца от 1 до 7 години в детска градина или 4 групи ясла и детска градина.

От следващата година ще стартира изпълнението на 5 нови обекта. Предстои да започне изграждането на нова детска градина в районен център - Меден Рудник, която ще притежава висок клас енергийна ефективност и ще носи характеристиките на иновативна високо енергийно ефективна детска градина с капацитет над 130 деца. Тя ще разполага с шест детски площадки, игрище за минифутбол и баскетбол и зеленчукова градинка.

Ще бъде обновено дворното пространство на ОУ Братя Миладинови с реновирани и изградени нови площадки за баскетбол, комбинирана площадка за футбол и хандбал, две площадки за волейбол, площадка за мини футбол, лекоатлетическа писта за бягане, фитнес на открито и площадката за безопасност на движението.

Изцяло обновен ще бъде и двора на училище СОУ "Петко Росен". Училището ще се сдобие благоустроено и реновирано дворно пространство и спортни площадки за футбол, хандбал, тенис, волейбол и открита фитнес зона.

Предстои да бъде извършена реконструкция на Старата баня в двора на ОУ "Любен Каравелов" и превръщането й в учебен корпус към училището с цел обучение и извънкласни дейности. В него ще има две зали за работа с деца, многофункционална зала, зала за обучение, компютърна читалня за е-библиотека, достъпна среда за хора с увреждания и обновено дворно пространство.

Реконструкция на филиала на детска градина "Ханс Кристиан Андерсен" в ж. к. "Лазур" и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата, с което капацитетът на детското възпитателно заведение ще се увеличи на 120 деца. Ще бъдат изградени и подходящи площадки за игра на открито, отговарящи на съвременните нормативни изисквания.