Наредбата на здравното министерство за задължителни психопрегледи на учителите не може да защити децата от учители с личностни промени, които могат да са истински опасни, смятат психиатри. Тази наредба, според тях, отразява остарели и незрели представи за психичните заболявания и противоречи на конвенцията за защита правата на хората с увреждания. В скандалната наредба, според която учителите всяка година ще трябва да минават психотест, не са включени психопатиите. Защо тази наредба не може да защити децата ни в училище - репортаж на Мария Чернева.

Лекари вече ще имат тежката дума в образованието. Те ще преценяват дали един учител може да е опасен за живота и здравето на децата. Каквото и да значи това. И едно влизане на даскала в лекарския кабинет трябва да е достатъчен за подобна преценка. Нищо че това не е работа на лекарите. Грешката е още в самата постановка на наредбата.

д-р Владимир Сотиров - психиатър: "Чиновниците от здравното министерство проявяват една удивителна некомпетентност и безпросветност по отношение на психичните заболявания".

Наредбата изброява психични и афективни разстройства като шизофрения и епилепсия, дори деменция. В подобен списък, те наистина са рискови, защото могат да станат причина за тежка дискриминация и стигма.

Владимир Сотиров: "Заболяването само по себе си то не предполага опасност и риск за хората. Не трябва да бъде оценявано заболяване, защото ако на базата на този признак човек бива дисквалифициран, то това представлява форма на дискриминация, защитена от закона".

Не стига това, но наредбата сама по себе си е признак на нормативна шизофрения.

Юлиян Петров - Синдикат "Образование", Подкрепа: "Една от болестите шизофрения, която от една страна да кажем, е забранена болест и ако един бъдещ специалист ако я има, той не може да изпълнява професията, но пък от друга страна ако съобразно наредба 5 на същото министерство има защита и не може да бъде уволнен".

Защитата, разбира се не е абсолютна. Но причина да уволнението не може да е поставената диагноза, а оценка на способностите.

Владимир Сотиров: "Т.е. не трябва да бъде оценявано само наличието или липса на заболяване, а до колко, до каква степен и по какъв начин това заболяване повлиява способността на учителя, на служителя да изпълнява, да се справя адекватно със задълженията произтичащи от неговата длъжностна характеристика".

И не заболяването, а напрежението и стресът в учителската професия са рисков фактор за отключване на агресия и насилие в клас.

Анет Маринова - училищен психолог: "Учителите са рискова група защото училището отдавна не е щастливо място".

От една страна са все по-сложните и разнообразни ситуации на деца, по-големи прдизвикателства на деца, като поведение като ситуации. От друга страна са изискванията, родители, контрол от страна на органи. И учителят няма към кого да адресира свои въпроси свои трудности, които има при изпълнение на своята работна задача. Така че подкрепата липсва

Юлиян Петров - Попитахме още в началото министър Москов защо до сега той не се сети за превантивни мерки към учителите като към една от най-рисковите професии

Анет Маринова - Тази наредба вкарва системата в още по-объркани отношения и още по-големи напрежения. Тя се приема от учителите като наказание да не говорим, че създава засилва още повече усещането за училището като за бойно поле

Още повече, че наредбата остава сляпа за най-голямата опасност пред децата

Владимир Сотиров - Истински опасните хора за децата, които малтретират емоционално, психологически и при това системно увреждат нашите деца в училище това са нарцистичните психопати. Такова разстройство не е упоменато в тази наредба.

Затова пък там присъства туберкулозата, която си е съвсем лечима и не може да е повод за прекратяване на трудов договор. Да не говорим, че наредбата е дискриминира и професии. Законът за здравето също задължава министъра да определи списък със заболявания, които могат да са причина лекарите да застрашат живота и здравето на пациентите. Такъв списък вече 11 години няма. И защо лекарите да са по-различни от учителите./bnt.bg