Строителство на завод за птича тор на 1 км от Карнобат предизвика недоволството на местните хора и острата реакция на общината. В писмо до МОСВ общинското ръководство настоява проектът да бъде спрян, съобщи БНР. Аргументите са, че преработката на птича тор ще доведе до запрашаване на въздуха и неприятни миризми. Инвеститорите от фирма "Агрошанс комерс Карнобат", обаче твърдят, че инсталацията ще бъде високотехнологична и съобразена с екологичното законодателство. Спорът на общината с инвеститора продължава повече от 4 месеца.

Бъдещото строителство на завод за птича тор сега е на етап идеен проект, като Регионалната екоинспекция в Бургас е издала разрешение за осъществяването му. Какво ще представлява този завод? В него ще има инсталация за производство на компост или иначе казано биологична тор. Тя се получава от 55% слама, 5% дървесен чипс и 40% птича тор, която ще се доставя от ферми за бройлери. Новото производство ще бъде екологично чисто, няма да замърсява въздуха, ще се усещат слаби миризми, но само на разстояние до 500 м., твърди консултантът на фирмата инвеститор Тодор Карастоянов:

Този проект е за изключително високо екологична инсталация. Всичко е автоматизирано. Този проект е за няколко милиона евро. Това не са някакви самоделни устройства. Тази инсталация автоматично следи за количеството на въздуха, за влажността, температурата, за да може по най-бързия начин тези вещества да се превърнат в тор.