Знаете ли коя е първата жена архитект в България, проектирала емблематичния хотел “Булевард” в началото на ул. “Александровска”? Нейното име е Мария-Луиза Досева-Георгиева.

Родена в Търговище през 1894г., тя живее и работи в Бургас през целия си живот. Завършва висшето си образование в град Дармщат, Германия през 1917г. заедно със съпруга си арх. Минко Георгиев. В продължение на почти 60 години Мария Досева проектира в Бургас сградите на хотел “Чехословакия”, къщите на Димитър Коруджиев, П. Кюлюмов, Г. П. Аянов и много други.

Творчеството на една от първите жени-архитекти се характеризира с непрекъснатото търсене и претворяване на най-новите архитектурни стилови течения в Европа и стремеж към максимално отдалечаване от еклектиката. Арх. Мария Досева започва именно от „завоя“ в развитието на архитектурата, когато новите конструкции и материали създават условия за развитие на сецесиона и кубизма.

Някогашният хотел „Булевард“, който е излязъл изпод нейния молив, е строен в периода 1920-1921 г. Той е великолепно решение на първата ъглова сграда на главната улица. Носи белезите на сецесиона, чийто носител в Бургас е несъмнено и авторът Досева. По-късно сградата е преустроена. Нейни собственици са били братята Чакърови – търговци и хотелиери.

Днес, макар и променена, красивата постройка продължава да носи романтиката на Стария Бургас.