Общинско предприятие "Транспорт" въведе нови улеснения за ползването на зоната за платено и безплатно паркиране. Благодарение на отворените през цялото денонощие системи, гражданите ще могат да заплащат за престой на автомобила и извън работното време на синята зона в делничните дни, което е от 09:00 до 19:00 часа.
Как действа новата опция на системата:
ПРИМЕР: Клиентът е паркирал автомобила си с примерен регистрационен номер А1234АВ на място с въведен режим на платено паркиране в сряда в 21:00 часа (извън работно време) и възнамерява да го остави до следващия ден до 10:00 часа. Съответно изпраща съобщение на кратък номер 1356. В него изписва знака "+" преди регистрационния номер на автомобила, за да активира услугата за отложено плащане. Съдържанието на съобщението ще изглежда по следния начин: +А1234АВ. До няколко секунди клиентът получава автоматично генериран отговор, че е заплатил успешно за паркирането до 10:00 часа на следващия ден - четвъртък. В случай, че желае да остави автомобила до 11:00 часа, трябва да изпрати два такива СМС- а, до 12:00 часа - три СМС- а и така за всеки следващ час.

При паркиране в рамките на работното време на синята зона, ако клиентът възнамерява да остави управлявания от него автомобил до следващия ден, то също може да се осъществи отложено плащане.
ПРИМЕР: Клиентът паркира в 17:00 часа на място от зоната. Заплаща настоящия си престой с изпращане на 2 СМС- а до 19:00 часа, но възнамерява автомобилът да остане паркиран там до 12:00 часа на следващия ден. За целта изпраща допълнителни 3 СМС- а, които автоматично се натрупват за първите три работни часа на зоната. Така, общо 5-те СМС- а, изпратени в 17:00 часа, се разпределят автоматично в рамките на работното време на зоната: от 17:00 до 19:00 ч. на единия ден и от 9:00 до 12:00 ч. на другия.

Аналогична е системата за заплащане на паркирането и чрез паркинг автомати за самотаксуване. От 9:00 до 19:00 ч. автоматите таксуват паркиране за настоящия ден с начален час на паркирането - от момента, в който е поставена монетата.
Преди 9:00 ч. автоматът ще отпечата билет, който ще е с начално време от 9:00 ч. до в зависимост на платената от клиента сума.
ПРИМЕР: В 07:30 ч. клиентът поставя монета от 1,00 лв. Автоматът издава билет с начален час на престоя за паркиране от 9:00 до 10:00 ч. в същия ден.
Ако клиентът постави монета от 1,00 лв. след 19: 00 ч., билетът ще бъде издаден с начален час на паркирането от 9: 00 до 10:00 ч. на следващия ден. Изключение правят единствено празничните и почивни дни, т. е. в петък след 19:00 ч. таксуване за понеделник от 9:00 ч. не е възможно.