Община Бургас планира да закупи два нови електромобила. Превозните средства ще бъдат ползвани от служители на дирекциите "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" и "Управление при кризи, обществен ред и сигурност". В сайта на общината има обявена обществена поръчка за закупуване на автомобилите, като тяхната обща стойност е 100 хил. лв. без ДДС.
Електромобилите ще са от категория М1. Предвижда се на година да изминават около 13 600 километра. Превозните средства ще осигуряват по-голяма мобилност на експертите от двете дирекции при проверка на постъпили сигнали и извършването на контролна дейност.
Решението на Община Бургас да се насочи към този тип транспорт е продиктувано от грижата за околната среда и щаденето на природата. Използването на автомобили, задвижвани от електроенергия, намалява значително отделянето в атмосферата на фини прахови частици. Същевременно с това се подобрява качеството на околната среда и работната обстановка.
Закупуването на електромобилите ще се осъществи със средства от Националния доверителен екофонд и Община Бургас.