Днес ще се извършат планови ремонти в няколко части от най-големия бургаски комплекс Меден Рудник, те ще останат без ел.захранване.

В списъка влизат търговски комплекс Сара /бивш РУМ Резвая/, банка ДСК, магазин за риба и други търговски обекти в района. Срокът на изключването е от 09:00 до 16:30 ч.

Без ток остават и военните складове, конната база и вилното селище в местност Бакарлъка. Токът ще бъде спрян от 09:00 до 12:00 ч.

Отново от 09:00 до 12:00 ч. без електричество остават и селата – Димчево, Зидарово и Присад.

Третият район без ток в Меден рудник е пак около търговски комплекс Сара – Викослав инженеринг и църквата. Срокът на изключване е от 09:00 до 16:00 ч.