Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) предлага нова процедура, която да позволи събирането на малки по размер вземания без те да нарастват твърде много заради разноски за юридически консултации, пише "Правен свят".

Идеята е кредиторът, най-често предприятията, които предлагат комунални услуги – ВиК дружествата, топлофикациите, мобилните оператори, ЕРП-тата, да може да се обърне към съдебния изпълнител преди да извади изпълнителен лист.

Частният или държавен изпълнител ще може да се свърже с длъжника, да го уведоми за сумата и да го покани да плати като двамата се разберат за начина и сроковете. Ако длъжникът не иска да погаси задължението си доброволно, ЧСИ няма да има право да провежда принудително изпълнение. Това ще се случи едва след като кредиторът се обърне към съда и се снабди с изпълнителен лист.

Председателят на камарата Георги Дичев обясни, че целта е хората, които често забравят за малките си задължения, но са добросъвестни и искат да ги платят, да не бъдат товарени с разноските, които се трупат, ако кредиторът например се обърне към съда за издаване на заповед за изпълнение. "Няма да има разноски като юрисконсултско възнаграждение, което е минимум 300 лв.", даде пример Дичев.