За първи път от десетилетия се появи ново обръщение, освен известните вече „мистър“, „мисис“ и „мис“. Новото полово неутрално обръщение „микс“ (Mx) е създадено за трансексуални или тези, които не се индентифицират с конкретен пол.

Министерства, съвети, големи банки, някой университети, кралската поща и Агенцията за лицензиране на превозните средства вече използват „Mx”, пише The Sunday Times.

През последните две години това обръщение тихичко се прибавя вофициалните формуляри и бази данни и сега градският съвет на Оксфорд прие въвеждането на неутралния термин за определяне на пола. Редом до традиционните г-н (Mr), г-жа (Mrs) и г-ца (Miss) се нареди новото обръщение Mx, което все още няма български еквивалент.

Това е пример как англичаните се адаптират към нуждите на хората, тъй като хората използват езика така, както им е удобно и не позволяват на езика да им налага самоидентификация“, казва заместник-главният редактор на Оксфордския речник Jonathan Dent.

За първи път използвамето на Mx е отбелязано в американското списание Single parent през 1977 година. Dent твърди: „Основно съображение на първите привърженици на този термин изглежда е била политиката за равенство“.