Приморско ще въведе забрана за пускането на атрактивните летящи фенери. Причината е, че те са опасни, тъй като падат преждевременно върху къщи, открити тераси и зелени площи и създават риск от пожари. Предложението за забраната им е на кмета Димитър Германов и ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет като промяна в Наредбата за опазнаве на обществения ред.

„С оглед осигуряване на безопасността на гражданите и превенция от настъпване на инициденти, предметът на настоящото предложение засяга забраната за продажба, разпространение и експлоатация на т.нар. летящи фенери. Необходимостта от въвеждане на такава забрана се явява и вследствие на постъпили сигнали в Община Приморско за преждевременно паднали фенери върху сгради, в открити тераси в зелени площи, което от своя страна е предпоставка за предизвикването на пожари“, мотивира се градоначалникът.

В Наредбата за осигуряването на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на общината ще бъде записано: Забранява се хвърлянето, възпламеняването или задействането на ракети, пиратки, бомбички и други запалителни материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети по улици, паркове, културни, спортни и други обществени места, както и продажбата, разпространението и експлоатацията на хартиени светещи фенери на територията на община Приморско.