По време на занятията от военноморското учение с международно участие "БРИЗ 2016" ще бъде направена имитация на ликвидиране на последици от терористичен акт, борба с пожар на кораб и разлив на петролни продукти. Учението ще се проведе на 15 юли, петък, от 09:15 до 10:00 часа в района на Пристанище - Бургас. За пресъздаването на кризисната обстановка ще бъдат използвани димки ДМ-11.
В процеса на учението ще се образува задимяване, което ще е контролирано и безопасно за хорат, съобщават от Община Бургас. На мястото, където военноморските части ще тренират потушаване на пожар, ще бъде разположена автоматичната мобилна станция на Община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на въздуха.