Община Бургас организира Лятна IT Академия. Тя стартира на 18 юли и в продължение на месец ще предлага на ученици и студенти възможност за развитие в областта на информационните и комуникационните технологии. Идеята е на кмета Димитър Николов. Тя кореспондира с другата негова инициатива за разкриване от тази есен на стипендии за 60 студенти от двата бургаски университета, които се обучават в същото направление. Интересът към програмата е голям и първите кандидати вече подадоха своите документи.

Община Бургас поема организационните разходи и преподавателските хонорари за Лятната IT Академия, а обучението е абсолютно безплатно за участниците в него. Предвидено е да се работи с три възрастови групи:

* 7-8 клас и по-малки - Обучението е насочено в две направления:

1) Основи на програмирането С++, с цел изграждане на начални познания по програмиране и развитие на логическо мислене;

2) Уеб и графичен дизайн - с ориентация по-скоро към занимателната част на информационните и комуникационните технологии, провокация към творческо мислене;

* 9- 11 клас - курс, ориентиран към проектиране и изграждане на динамични бази от данни. Курсистите ще се учат да изработват уеб базирани приложения;

* Студенти - курсът е базиран на един от най-приложимите езици за програмиране - Java. Ориентиран е към усвояване на основни знания, необходими за изграждане на интернет и мобилни приложения.

Курсовете ще се провеждат в базите на Природоматематическа гимназия, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски свободен университет. Записването става на място в Общински детски комплекс - ул. "Райна Княгиня" 11. Запитвания можете да отправяте на следните телефонни номера:

056/844 551 - директор;

056/843 643 - пом. -директор;

056/844 549 - организатори.

Община Бургас инвестира съвсем целенасочено в обучението и развитието на своите млади IT специалисти. Едновременно с това, за да не напускат града вече квалифицираните кадри, се работи активно за привличането на големи компании в областта на IT сектора тук.