Вандали трошат и крадат общински велосипеди, но остават безнаказани, а сметката за отстраняване на щетите и за ремонт се плаща от ОП „Транспорт“. За да има наказание за клиентите-хулигани, зам. кметът на Бургас Чанка Коралска предлага промяна в Наредбата за опазване на обществения ред.

„Във връзка със зачестили посегателства върху общинско имущество – велосипеди на Вело Бургас, от клиенти и ползватели на услугата за отдаване под наем на общински велосипеди, бяха образувани няколко досъдебни производства, които в последствие бяха прекратени поради ниската стойност на материалните щети. Всяка една повредена част, макар и с ниска стойност, довежда до увреждане на общинското имущество и допълнителни разходи на ОП „Транспорт“, като специализирано звено към Община Бургас, за закупуване на нови части и/или ремонт. Към настоящия момент няма механизъм за санкциониране на този вид нарушители“, заявява тя..

Увреждането на общинско имущество се изразява в неправомерни, умишлени дейстия на

Ремонтът или закупуването на нови части, вследствие на извършените посегателства на отдаваните под наем общински велосипеди, се извършва със средства от бюджета на ОП „Транспорт“.

Зачестила са случаите, в които наематели на велосипеди напускат пределите на град Бургас с наетите велосипеди, след което, при изтичане на времето им за ползване, не ги предават отново в някоя от велостоянките в пределите на града, а велосипедите се оставят на места извън границите на Бургас.

След откриването на изоставените велосипеди, от ОП „Транспорт“ предприемат действия по връщането им обратно в предвидените граници на услугата Вело Бургас, което отново е свързано с разноски, които са за сметка на общинското предприятие. Към настоящия момент няма механизъм за санкциониране и на този вид нарушители.

Затова Чанка Коралска предлага на физически лица, извършили нарушение, да се налага глоба в размер от 50 до 500 лв.

Границите на Вело Бургас включват: жилищни комплекси – „Славейков”, „Изгрев”, „Зорница”, „Братя Миладинови”, „Лазур”, „Възраждане“, Централна Градска част и „Меден Рудник”, „Победа“ и „Акации“; производствени зони – „Север”, „Юг”; квартали на града – Крайморие, Сарафово, Лозово, Горно Езерово и Долно Езерово, Ветрен и Банево; паркове- Парк „Езеро“, Приморски парк;