Зам.-председателят на Комисията по транспорт, информационни технологии и
съобщения Иван Вълков, председателят на Комисията по околната среда и
водите и член на транспортната комисия в парламента Станислав Иванов и
зам.-председателят на Комисията по регионална политика, благоустройство
и местно самоуправление Александър Ненков присъстваха на дискусия в
Европейския парламент (ЕП) за опростяване на Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ) в Брюксел. Събитието бе организирано от
Камарата на строителите в България (КСБ).
Конференцията беше открита от Валдис Домбровскис - вицепрезидент на ЕК и
комисар, отговорен за еврото и социалния диалог. Сред основните теми на
дискусията бяха използването на различни финансови инструменти на
Европейския съюз - оперативни програми и структурни фондове, както и
плана "Юнкер".
КСБ представи своята дейност за обединяване на бранша, за гарантиране на
прозрачна бизнес среда и лоялна конкуренция, както и предложенията на
Камарата за опростяване изпълнението на политиката на сближаване. По
време на събитието беше презентиран и опитът на българските фирми при
реализацията на обекти, финансирани по кохезионната политика.