Горещо е, синоптиците предвиждат температурите да скочат дори до 40 градуса и все повече хора търсят прохлада край морето и другите водни басейни. За да бъде обаче това безопасно – вижте разрешението зони за къпане.

1. Максимално обезопасяване:

1.1. Зона за къпане № 02017 - Централен плаж, кв. Сарафово, Бургас;

1.2. Зона закъпане № 02018 - Плаж Черноморски солници - Бургас;

1.3. Зона за къпане № 02019 - Северен плаж, Бургас;

1.4. Зона за къпане № 02020 - Централен плаж, Бургас;

1.5 Зона за къпане № 02021 - Централен плаж, кв. Крайморие, Бургас;

1.6. Зони за къпане - всички плувни басейни, намиращи се на територията на община Бургас, които са регистрирани в Регионална здравна инспекция - Бургас.

2. Средно обезопасяване

На средно обезопасяване подлежат водните площи и прилежащите плажни ивици, които остават без стопанин след обявени конкурси за стопанисване и са неохраняеми и забранени за къпане:

2.1. Морски плаж Сарафово юг;

2.2. Морски плаж Атанасовска коса без част 1;

2.3. Морски плаж Крайморие - север ;

2.4. Морски плаж Крайморие - юг;

2.5. Морски плаж Отманли;

2.6. Морски плаж Росенец;

2.7. Морски плаж Росенец - изток;

2.8. Морски плаж Сарафово север ;

2.9. Морски плаж Сарафово 1;

2.10.Морски плаж Сарафово 2;

2.11. Морски плаж Сарафово юг 1;

2.12. Морски плаж Крайморие - север 2;

2.13. Морски плаж Крайморие -север 3.

3. Минимално обезопасяване - забранени за къпане:

3.1. Езеро Вая

3.2. Мандренско езеро

3.3. Язовир Маринка (в ликвидация, местност "Горните плочи") - село Маринка

3.4. Язовир Аязмото - кв. Горно Езерово

3.5.Язовир Мармара (в ликвидация) - гр. Българово

3.6. Язовир Домус Орман (Големия язовир, местност "Жълъда") - с. Миролюбово

3.7. Язовир Селско дере (Малкия язовир, местност "Жълъда") - с. Миролюбово

3.8. Язовир Домус Орман (горен) - с. Изворище

3.9. Язовир Селския (долен)- с. Изворище

3.10. Язовир Хурдере (местност "Бързия дол") - с. Извор

3.11. Язовир Кайлъдере (в ликвидацция, местност "Камен дол")- с. Извор

3.12. Язовир Дермен дере - кв. Рудник

3.13. Язовир Марин дере - кв. Рудник

3.14. Язовир Канджик дере І - гр. Българово

3.15. Язовир Канджик дере ІІ - гр. Българово

3.16. Язовир Курбара дере - кв. Банево

3.17. Язовир Погребите - кв. Банево

3.18. Язовир Герена - кв. Банево

3.19. Язовир Арнауд дере І - с. Драганово

3.20. Язовир Арнауд дере ІІ - с. Драганово

3.21. Язовир Старите лозя - кв.Черно море

3.22. Язовир Надежда (в ликвидация) - с. Братово

3.23. Язовир Твърдица - с. Твърдица

3.24. Язовир Студената вода - кв. Долно Езерово