Всеки трети българин изкарва хляба си в селските райони. Нашенецът, който се труди на село, е най-застрашен от бедност в целия Европейски съюз. Това сочат последните данни на Евростат за трудовата заетост на европейците през миналата година, съобщава Dnes.bg.

Според анализа около 1,3 милиона от сънародниците ни на възраст 20-64 години или 30 на сто от активните българи са се трудили и изкарвали прехраната си в селски райони през 2015 година.

Европейската статистика е отчела сериозен риск от бедност за сънародниците ни, които изхранват прехраната си в селските райони.

Според анализа рискът от бедност за българите в активна трудова възраст е 51,4 на сто. По този показател България е на първо място в ЕС. На второ след нас е Румъния с 50,7 на сто риск от бедност за хората в активна възраст в селските райони.

Българите, които работят в градска среда, са около 3,2 млн. Това прави около 70 на сто от хората в активна възраст. Според анализа на Евростат около 30 на сто от тях през миналата година са били в риск от бедност. Това е втора позиция в класацията на страните от ЕС. Преди нас по този показател е само Гърция с 34 процента риск от бедност за градските жители в южната ни съседка, пише БТА.

Европейската статистика отчита още, че през 2015 г. около 124 милиона души в ЕС на възраст 20-64 години са се трудили в градска среда. Други 82 милиона от европейците пък са намирали препитание в селски райони.

Като цяло в рамките на ЕС най-висок процент от активните хора на възраст 20-64 години са предпочитали градските условия за труд и живот във Великобритания - повече от 22 милиона души или около 60 на сто. Пак там най-малко са били хората, които са изкарвали прехраната си на село - около 4,5 милиона или едва 12 на сто.

На другия полюс с най-малко хора, които предпочитат да живеят в градски условия е Люксембург - едва 74 хиляди са работещите там в градски условия, докато привържениците на селския начин на живот и труд там са били два пъти повече - 165 хиляди.