От 1 юни отпадат ограниченията за свободно движение и достъп до пазара на труда за българи в Швейцария. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

На 31 май 2016 г. завършва преходният период от седем години за български и румънски граждани, определен в Протокол II II на Споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Конфедерация Швейцария. С него бяха установени ограничения за достъпа до пазара на труда (ограничен брой разрешения – контингенти, предимство за местната работна сила и проверка на условията на заплащане и на пазара на труда).

От 1 юни 2016 г. за българските граждани не се изискват разрешения за работа и отпадат т.н. контингенти (определения брой разрешения за краткосрочно и дългосрочно пребиваване).

Желаещите да работят в страната трябва да представят на миграционната служба трудов договор с швейцарски швейцарски работодател, а самонаетите – първо да узаконят професионалната си квалификация и специалност в Държавния секретариат по икономика.

Предоставящите услуги /самонаети лица и т.нар. командировани служители/работници/ могат вече да пребивават и извършват дейност до 90 дни на календарна година във всички браншове само след регистрация.

За работа в строителството, градински и ландшафтни дейности, почистващи и хигиенизиращи дейности, както и портиерски и услуги по сигурността, се изисква електронна регистрация от деня на влизане на договора в сила.