Метеорологичните условия днес - влага и вятър - създадоха условия за отчупването на голяма част от старо дърво на ул. "Пробуда", която е паднала на пътя. Растението е живо, както е видно от зеленината по него, но болно. Такива са повечето дървета по улица "Пробуда", съобщиха от общинската администрация.

Община Бургас спечели европейски средства за ремонт на много градски пространства, част от които са в к-с "Възраждане". Сред тях е и улица "Пробуда". За нея се предвижда както реконструкция на настилката и тротоарите й, така и подмяна на всички дървета, диагностицирани от специалистите като болни и потенциално опасни, с млади жизнени екземпляри.