Чапла от рядък вид е наблюдвана по време на поставяне на фотокапани в Атанасовското езеро. По време на работата, която е част от проучването за нашествие от чакали и други хищници върху гнездовите колонии в резервата, консервационният експерт на проект "Солта на живота" Спас Узунов видял рифовата чапла (Egretta gularis).

Този вид се забелязва за трети път в България, като това е вторият в Атанасовско езероц

Рифовата чапла е тропически вид, разпространен предимно в района на Червено море и Персийския залив. Достига на изток до Индия и Шри Ланка, а на запад - до Мавритания и Габон. Малка колония гнезди в Южна Испания, а единични птици достигат Карибите, Северна и Южна Америка. Храни се с дребни риби от семейства селдови, хамсиеви и попчета.