Земеделски производители пропищяха от крадци, които отмъкват продукцията им с каруци. Сигналите за това били подавани нееднократно в Общината, а в последно време зачестили. Това става ясно от внесено предложение на кмета Иван Жабов в местния парламент за промяна на наредбата за опазване на обществения ред. Повечето общини в региона направиха подобни изменения като накараха собствениците на първобитните возила с животинска тяга да се регистрират. В Средец обаче като мотив за промяната е посочено не само спазването на изискванията на по-висшата нормативна уредба, но и сигналите за кражби.

„Действащата към момента уредба не съдържа правила за част от специичните случаи, които следва да бъдат уредени. На това основание и във вързка със зачестили сигнали от земеделски прооизводители в община Средец за кражби на селскотостопанска продуция, извършвана с превозни средства с животинска тяга се налага промяна.“, мотивира се кметът Жабов.

Каруците вече задължително ще се регистрират в общинска администрация в 14-дневен срок от придобиването им. На всяко регистрирано щесе издава талон за регистрация, който трябва да се постава встрани на превозното средство. Каната с регистрационен номер, издадена на едно превозно средство и поставена на друго ще води до санкциониране.