За първи път границите на община Камено, земеделските земи, частните терени, площите и пътищата пътищата ще бъдат заснети с GPS и картирани. От снимките трябва да станат ясни границите на имотите и да бъде определено кои полски масиви и частни имоти са „отхапали” от общинските земи. Това съобщи днес кметът на Община Камено Жельо Вардунски. Към днешна дата по документи общината има 29 000 дка земи. 11 000 от тях са дадени под аредна. Останалите попадат в зоната на здрача и не е ясно кой е сложил ръка върху тях, макар да са на общината. „Казват, че това са пустеещи земи, но имаме съмнения, че много от тях са превзети от частни стопани. Там има пътища, които са заличени и попадат в ниви. Заснемането ще ни даде ясна информация за границите на общинските имоти”, уточни Вардунски.