Днес, 3 май, отбелязваме Световния ден на свободата на пресата. Празникът е учреден през 1993 година от Генералната асамблея на ООН. Той е част от календара на ЮНЕСКО, която в своя резолюция "относно насърчаване на свободата на печата в света" е признала, че свободната, плуралистична и независима преса е основен елемент на всяко демократично общество.

Денят е посветен на основополагащите принципи за свобода на пресата и тяхната защита, а който международни организации на журналистите и издателите почитат всички, дали живота, здравето и свободата си, за да бъдат информирани хората.

Тази година ЮНЕСКО ще отбележи деня в Хелзинки, Финландия. По време на двудневна конференция, посветена на свободата на печата, ще бъде връчена наградата за свобода на пресата, носеща името на Гийермо Кано. През 2016 година лауреат е Кадия Исмаилова - разследващ журналист от Азербайджан.

Конференцията ще се фокусира върху три основни теми - свободния достъп до информация като част от човешките права и свободи, предпазване на пресата от цензура и политически натиск и безопасност за журналистите във всички медийни сфери - онлайн и офлайн.